ΔΙΚΤΥΑ

Δίκτυα Μελέτη και εγκατάσταση

  • iconΚαταγραφή και ειδική μελέτη του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση eu.
  • iconΑνάλυση και παρουσίαση μελέτης δικτύωσης και εγκατάστασης, ανάλογα με την περίπτωση.
  • icon Εγκατάσταση καλωδιώσεων, racks, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλιματισμού όπου απαιτείται.
  • icon Εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων, με παράλληλη μελέτη του εξοπλισμού που απαιτείται.
  • iconΕγκατάσταση και παραμετροποίηση όλων των περιφεριακών συσκευών που σχετίζονται με το δίκτυο.
  • icon Έλεγχος καλής λειτουργίας με ειδικά προγράμματα και συσκευές.
  • icon Η εγκατάσταση δικτύου γίνεται ανεξαρτήτως μεγέθους και τερματικών ή άλλων συσκευών.

Get In Touch

Πηλέως 20, 18010 Αίγινα

2118001823 & 2297027372

data@dermatas.gr

https://data.dermatas.gr